زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا وعده‌های نامزدهای رد صلاحیت شده است

مردم دوست دارند بدانند چگونه می‌شود در عرض یک سال، 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.

از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا وعده‌های نامزدهای رد صلاحیت شده است

از وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا وعده های نامزدهای رد صلاحیت شده

عبارات مهم : میلیون

مردم دوست دارند بدانند چگونه می شود در عرض یک سال، 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.

این روزها شاهد شنیدن وعده های متفاوت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هستیم. وعده هایی که زیاد طعم اقتصادی دارد. یکی از ایجاد 5 میلیون شغل سخن می گوید و دیگری از زیاد کردن یارانه ها. این وعده ها در حالی از زبان این نامزدها خارج می شود که هنوز اعلام نکرده اند از چه روش هایی می خواهند این شعارهای اقتصادی خود را عملیاتی کنند.

از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا وعده‌های نامزدهای رد صلاحیت شده است

آنها فقط به صورت کلی می گویند می شود 5 میلیون شغل ایجاد کرد. می شود با وجود سرمایه های داخلی یارانه بالای 100 هزار تومان داد.

به پاسخ یکی از نامزدها در مورد اشتغال دقت کنید:« بعضی ایجاد تردید کردند که مگر می شود یک میلیون شغل ایجاد کرد ولی ما می گوییم با استفاده از ظرفیت همین کشور و سرمایه هایش می توانیم هر سال یک میلیون شغل ایجاد کنیم»

مردم دوست دارند بدانند چگونه می‌شود در عرض یک سال، 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.

نامزدی دیگر می گوید:« به مردم قول می دهم اگر در طول این دوره توفیق خدمت به مردم را پیدا کنم 5 میلیون شغل با کمک مردم ایجاد می کنم تا بتوانیم بخشی از پرسشها را حل و فصل کنیم.»

این “کلمات” جهت مردم پاسخ مناسبی نیست. مردم دوست دارند بدانند چگونه می شود در عرض یک سال، 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد. اگر این کار شدنی است آیا تا به امروز این تعداد شغل در کشور عزیزمان ایران ایجاد نشده است؟ از کدام منابع می شود یارانه 150 هزار تومانی داد؟ اگر شدنی است آیا تا به امروز این میزان یارانه پرداخت نشده است؟

دولت روحانی تنها 4 سال است که در راس کار است و قبل از آن دولت و مجلسی در راس امور بودند که وابسته به این افراد بودند.

از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا وعده‌های نامزدهای رد صلاحیت شده است

امروز این پرسش در اذهان ایجاد شده است است که چه فرقی میان شعارهای این نامزدها با شعارهای آن هزار و چند نفری است که نتوانستند وارد کارزار انتخابات شوند. افرادی که از مردم عادی شهرها و روستاهای کشور بودند.

– بیایید جهت درک بهتر این معنا بعضی از شعارهای آن نامزدها را با هم مرور کنیم.

مردم دوست دارند بدانند چگونه می‌شود در عرض یک سال، 5 میلیون شغل در کشور ایجاد کرد.

– آمده ام تا بگویم قدرت باید در دست خانمها باشد.

– در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ماهی 15 میلیون به بیکاران پرداخت می کنم.

از وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا وعده‌های نامزدهای رد صلاحیت شده است

– راه حل پرسشها اقتصادی کشور پرورش شتر مرغ است.

– جهت مقابله با دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با او در اقیانوس آرام مسابقه شنا استقامت به مدت چهار ساعت بدون استراحت خواهم داد.

– به هر ایرانی 300 هزار تومان یارانه می دهم.

– یکی از برنامه هایم از بین بردن مواد مخدر است.

– شعارم «مسکن دلباز» است

– حق و حقوق بیکاری می دهم

این افراد هم شعار می دادند. اگر از آنها هم پرسش می شد چگونه می خواهید این شعارها را محقق کنید، می گفتند ما می توانیم با وجود سرمایه های داخلی به عنوان نمونه ماهی 15 میلیون به بیکاران بدهم.

زمانی به مردم وعده داده شد که با پول یارانه ها آنها زندگی خوب و بدون مشکلی خواهند داشت ولی از وقت پرداخت یارانه ها مردم شاهد تورم های کمر شکن بودند. وضع به گونه ای شده است است که مردم حاضر هستند تمام یارانه هایی که تا امروز گرفته اند را بدهند و اوضاع کشور عزیزمان ایران به قبل از پرداخت یارانه ها و تحریم ها برگردد.

باید از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درخواست کنیم از دادن شعارهای کلی و بدون اعتبار پرهیز کنند و اجازه ندهند بین مسئولان و مردم بی اعتماد ایجاد شوند. بسیاری از مردم بر این باور هستند که مسئولان در کشور عزیزمان ایران در ایام انتخابات تنها و تنها خوب حرف می زنند ولی بعد از آن هیچ عملی از آنها سر نمی زند.

اخبار سیاسی – عصر ایران/ مصطفی داننده

واژه های کلیدی: میلیون | یارانه | اقتصادی | انتخابات | پرداخت یارانه | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs