زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قطع بودجه ۶ دستگاه‌ دولتی به علت عدم ارایه برنامه آماری

رئیس مرکز آمار گفت: ۶ دستگاه دولتی حتی یک جلسه جهت تدوین برنامه آماری‌شان تشکیل نداده‌اند، به همین علت بودجه آنها قطع خواهد شد و جلوی تخصیص بودجه‌شان گرفته می‌ش

قطع بودجه ۶ دستگاه‌ دولتی به علت عدم ارایه برنامه آماری

قطع بودجه ۶ دستگاه دولتی به علت عدم ارایه برنامه آماری

عبارات مهم : ایران

رئیس مرکز آمار گفت: ۶ دستگاه دولتی حتی یک جلسه جهت تدوین برنامه آماری ارزش تشکیل نداده اند، به همین علت بودجه آنها قطع خواهد شد و جلوی تخصیص بودجه ارزش گرفته می شود.

به گزارش ایسنا، امید علی پارسا امروز یکم آبان ماه در مراسم روز ملی آمار گفت: اهداف اقتصاد مقاومتی با کار و تلاش و به کارگیری مدیران جهادی محقق می شود، همچنین نسخه هایی از جنس ارشاد کردن دیگران و عدم عمل به آنچه به عنوان برنامه می شود راهگشا نیست.

قطع بودجه ۶ دستگاه‌ دولتی به علت عدم ارایه برنامه آماری

رئیس مرکز آمار کشور عزیزمان ایران توضیح داد: نظام های آماری پیشرو دنیا به خوبی به وسیله مرکز آمار کشور عزیزمان ایران مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس مجموعه آنها به شورای عالی آمار پیشنهاد شد تا برنامه ملی آمار با ١٤ روش کلان تهیه شود، البته تم مهم برنامه گذار از نظام آماری سنتی به ثبتی مبنا است و بر اساس آن ماموران سرشماری دیگر به مردم مراجعه نمی کنند بلکه دستگاههای اجرایی با سامانه های مدرن، آمارهای مدنظر مرکز آمار را تهیه خواهند کرد.

وی همچنین گفت: دستگاه های اجرایی سامانه های مناسبی را تدارک دیده اند که بر اساس آن سند راهبردی مصوب شورای عالی آمار تصویب شده است و همه اجزای آماری کشور را در قالب قانون، مدون خواهیم کرد. ابزار و امکانی اکنون در اختیار مرکز آمار کشور عزیزمان ایران نیست، بنابراین باید قانونی مناسب تدوین شود، به امید خدا اطلاعات پاک را تهیه کرده و نسخه مدرن سازی نظام آماری تدوین خواهد شد و موازی کاری از بین بردن خواهد شد.

رئیس مرکز آمار گفت: ۶ دستگاه دولتی حتی یک جلسه جهت تدوین برنامه آماری‌شان تشکیل نداده‌اند، به همین علت بودجه آنها قطع خواهد شد و جلوی تخصیص بودجه‌شان گرفته می‌ش

وی با بیان اینکه موازی کاری امکان فراهم کردن خوراک جهت منتقدان غیرمنصف را فراهم می کند، گفت: در اجرای محاسبات و اطلاع رسانی آمار اکنون موازی کاری وجود داردکه سردرگمی برنامه ریز و سیاستگذاری را در پی خواهد داشت.

پارسا در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: در شورای عالی آمار، هدایت و نظارت جهت حرکت از نظام آماری سنتی به مدرن صورت می گیرد؛ یعنی دستگاههای اجرایی در حین انجام وظیفه خود، سامانه های نیرومند و قابل اعتماد طراحی می کنند.

وی افزود: اکنون کد یونیک کسب و کار وجود ندارد و فقط کد اقتصادی اعمال می شود؛ این در حالی است که راهبردهای چهارده گانه نیز در شورای عالی آمار تصویب شده است است.

قطع بودجه ۶ دستگاه‌ دولتی به علت عدم ارایه برنامه آماری

پارسا اضافه کرد: هنوز ۱۵ دستگاه پیش نویس برنامه آماری را تا آخر مهلت تعیین شده است که سی ام مهرماه بود، ارایه نداده اند، این در حالی است که شش دستگاه دولتی علیرغم این مهلت، هنوز یک جلسه هم تشکیل نداده اند. بر این اساس بودجه آنها قطع خواهد شد و جلوی تخصیص بودجه آنها گرفته می شود.

رئیس مرکز آمار گفت: ۶ دستگاه دولتی حتی یک جلسه جهت تدوین برنامه آماری‌شان تشکیل نداده‌اند، به همین علت بودجه آنها قطع خواهد شد و جلوی تخصیص بودجه‌شان گرفته می‌ش

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | دستگاه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs