زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قلاب جذب سرمایه گذاران

ارزیابی های بین المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی سیاستمداران آن کشور هست. یکی از راه های رسیدن به این

قلاب جذب سرمایه گذاران

قلاب جذب سرمایه گذاران

عبارات مهم : خارجی

ارزیابی های بین المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی سیاستمداران آن کشور هست. یکی از راه های رسیدن به این نشانه به خصوص در کشورهای در حال توسعه که همواره با مسئله کمبود منابع مالی در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، استفاده از توان سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی هست. نتیجه های یک گزارش پژوهشی از واکنش‌ها سرمایه گذاران نشان می دهد که براق بودن اقتصاد و بازار سرمایه گذاری در یک کشور این امکان را جهت آن فراهم می آورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت بیشتری پیدا کرده و از دید کمپانی های بزرگ بین المللی و سرمایه گذاران خارجی به عنوان مکانی مناسب جهت سرمایه گذاری گزینش شود.

قلاب جذب سرمایه گذاران

مطابق بررسی موسسات معتبر جهانی از اوضاع بازارهای کشورهای مختلف، سرمایه گذاران اغلب به دنبال ورود سرمایه های خود به کشورهایی هستند که اقتصادی باز و سیاست های تجاری قابل آینده نگری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد آنها سرمایه گذاری در چنین محیط اقتصادی خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده در آینده را به حداقل می رساند. در کنار این موارد، اوضاع کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کم کردن کاغذبازی و بوروکراسی در سیستم قضایی کشورها، از دیگر عواملی است که در گزینش مقاصد سرمایه گذاران در سراسر دنیا اثرگذار است.

بررسی اولویت سرمایه گذاران در تعیین بازار نشانه بیانگر آن است که سرمایه گذاران خارجی و کمپانی های بزرگ، کشورهایی را جهت سرمایه گذاری گزینش می کنند که همگام با شرایط مناسب اقتصادی از محیطی امن و براق برخوردار باشند. سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود به همین علت در ادبیات تازه اقتصادی از شفافیت به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر میزان ورودی سرمایه گذاری خارجی کشورها یاد می شود، عاملی که با زیاد کردن آن شاهد کم کردن فساد، رعایت بهتر حق مالکیت و کارآ شدن نظام قضایی کشورها و زیاد کردن سرمایه گذاری خارجی خواهیم بود.

ارزیابی های بین المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی سیاستمداران آن کشور هست. یکی از راه های رسیدن به این

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته می توان گفت بی تردید یکی از اهداف مهم اقتصادی هر کشور دستیابی به رشد بلندمدت اقتصادی و استمرار بخشیدن به آن است که این امر تنها با تجهیز و تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر هست. جهت رسیدن به این هدف، دستیابی به بازارهای مالی گسترده و عمیق به خاص بازار سرمایه کارآمد مهم هست. با توجه به اینکه یکی از راه های توسعه بازار سرمایه استفاده از توان سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی هست، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از مقوله های مهم جهت هر کشور به حساب می آید. این عنوان در مورد کشورهای در حال توسعه که همواره با مسئله کمبود منابع سرمایه در راه دستیابی به توسعه مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد، به صورتی که در میان این کشورها مسابقه شدیدی بر سر جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد.

در گزارش فصل نامه سیاست های مالی و اقتصادی که درخصوص تاثیر شفافیت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه در منطقه خاورمیانه انتشار یافته است این توصیه مد نظر قرار گرفته که کشورهای خاورمیانه همگی در حال تلاش جهت رسیدن به توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد اقتصادی اوج هستند، به همین علت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار هست. با این شرایط بحث شفافیت به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر میزان ورود سرمایه خارجی به کشورها در بخش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جایگاه خاص ای یافته هست. براق بودن اقتصاد و بازار سرمایه گذاری یک کشور این امکان را فراهم می آورد تا در مقایسه با سایر کشورها مزیت پیدا کرده و از دید کمپانی های بزرگ بین المللی و سرمایه گذاران خارجی به عنوان مکانی امن و براق جهت سرمایه گذاری گزینش شود.

در این زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته است و برآیند نتیجه های این مطالعات به طور متقاعدکننده ای نشان می دهد که کمپانی های بزرگ تجاری جهت سرمایه گذاری در کشورهای خارجی براساس آگاهی خود موقعیت کلان اقتصادی کشورهای مبدا نظیر سطح تورم، میزان رشد اقتصادی، سطح مناسب تراز پرداخت های آن کشور، فراوانی نسبی نیروی کار و زیرساخت های مورد نیاز جهت سرمایه گذاری، را مدنظر قرار می دهند. در کنار این فاکتورها آنچه واکنش‌ها این کمپانی ها را بسیار تحت تاثیر قرار می دهد این است که اغلب این کمپانی ها به دنبال اقتصادی پاک و باز بوده، اقتصادی که در آن سیاست های تجاری قابل آینده نگری باشد، به طوری که در صورت سرمایه گذاری در چنین محیط اقتصادی، خطرات ناشی از اتفاقات غافلگیرکننده حداقل می شود.

قلاب جذب سرمایه گذاران

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شفافیت تاثیر مثبتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته هست، به طوری که با زیاد کردن یک واحد در شاخص شفافیت در کشورهای خاورمیانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 1.92 واحد زیاد کردن می یابد. شاخص شفافیت استفاده شده است در این مطالعه براساس اوضاع کنترل فساد، رعایت حق مالکیت و کاغذبازی و سیستم قضایی کشورها هست. کشورهای مورد بررسی در این پژوهش، کشورهای خاورمیانه شامل؛ مصر، ایران، سودان، عراق، عربستان سعودی، یمن، سوریه، اردن، امارات متحده عربی، لبنان، فلسطین، کویت، عمان، قطر و بحرین بوده و بازه مورد بررسی بین سال های 2000 تا 2015 هست. شاخص شفافیت استفاده شده است در این پژوهش مربوط به موسسه بین المللی PRS است.

از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی، بحث در مورد شفافیت اغلب روی سه محور اساسی فساد، رشوه و حمایت از حق مالکیت تمرکز می یابد. در بسیاری از کشورها رشوه غیرقانونی هست. رشوه در واقع خطر عدم موفقیت را جهت سرمایه گذاران خارجی اوج می برد. در صورت وجود رشوه و فساد در اقتصاد یک کشور، شرکت های بزرگ تجاری تنها در صورتی این خطر و ریسک را قبول می کنند که انتظار پاداشی اوج داشته باشند. فساد نیز باعث ناکارآمدی مخارج دولتی شده است و سرمایه گذاری دولتی و شخصی را از حالت بهینه خارج می کند. فرآیندی که در شرایط وجود فساد منجر به گزینش سرمایه گذاری می شود، اغلب ارتباط ناچیزی با گزینش براساس شایستگی و حسن نیت دارد و در زیاد موارد تنها براساس ارتباطات، فشار و رانت ذلت هست. به علاوه اکثریت کمپانی های بزرگ بین المللی مطیع قانون، از سرمایه گذاری در کشورهایی که رشوه بخش مهمی از تجارت را تشکیل می دهد دوری می کنند. به صورت کلی وجود قوانین سختگیرانه در برابر رشوه و انجام موثر آن، راه را جهت جریان سرمایه گذاری خارجی باز می کند.

ارزیابی های بین المللی حاکی از این است که دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم در هر کشور از اهداف مهم اقتصادی سیاستمداران آن کشور هست. یکی از راه های رسیدن به این

عامل دیگر عدم شفافیت مربوط به مالکیت دارایی و محافظت آنها در داخل کشورها هست. نبود کپی رایت، وجود تخلف در حق امتیازها و عدم پایبندی به قراردادها نمونه هایی هستند که نشان دهنده ضعف حقوق مالکیت در کشورها هست. محافظت از حقوق مالکیت جهت بنگاه های متفاوت حیاتی هست، به صورتی که در سرمایه گذاری تازه و تحقیقات، محافظت از حقوق مالکیت این تضمین را ایجاد می کند که بنگاه ها عواید ناشی از این سرمایه گذاری ها و تحقیقات تازه را دریافت کنند. به علاوه وجود حقوق مالکیت ضعیف در کشورها باعث می شود استفاده از حقوق یک شرکت جهت سایر شرکت ها مانند کالاهای عمومی شود و همان طور که به خوبی قابل درک است این حالت باعث تخصیص غیرکارآی دارایی ها می شود. این حالت جهت کشورهایی که در حال ایجاد تغییرات بنیادی نظیر شخصی سازی در موسساتشان هستند و به طور کلی در کشورهای در حال توسعه مساله ای جدی هست. آنچه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان مسئله جدی مطرح هست، بحث مالکیت معنوی هست. مطالعات نشان داده در کشورهای در حال توسعه در نتیجه عدم حمایت از حق مالکیت معنوی مخترعان و مبتکران طرح های نوین، سود حقیقی کار خود را به دست نیاورده اند.

سطح کاغذبازی درون اداره ها و ضعف سیستم قضایی از دیگر عوامل ایجاد عدم شفافیت هستند. این دو عامل می توانند موانع محکمی بر سر راه تجارت باشند.

قلاب جذب سرمایه گذاران

اگر کیفیت خدمات دولتی قابل آینده نگری نباشد، بنگاه ها در معرض ریسک بیشتری قرار می گیرند. به علاوه توانا بودن آنها در پوشش این خطرات با توجه به غیرقابل آینده نگری بودن سطح خدمات دولتی در ابهام قرار می گیرد. در نهایت، عامل دیگر عدم شفافیت ارتباط زیادی با خود سیاست های اقتصادی دارد. در این حالت سیاست های اقتصادی غیرشفاف می شوند به شرط اینکه آنها نیز غیرقابل آینده نگری و برگشت پذیر باشند. این گونه سیاست ها به شخصی سازی و سرمایه گذاران خارجی ضربه می زنند. نتیجه های نشان می دهند که نبود شفافیت در سیاست گذاری ها به عنوان یکی از دلایل مهم علت فرار سرمایه گذاران خارجی در کشورهایی نظیر اندونزی، نیجریه و اسلواکی در نظر گرفته شده است هست. این حالت در واقع منعکس کننده رشد بدگمانی سرمایه گذاران راجع به نشانه سیاست های دولت است.

از سوی دیگر شفافیت سیاست های اقتصادی و موسسات دولتی، تصمیمات تجار و بازرگانان را شکل می دهد و باعث شکل گیری سرمایه گذاری می شود. نبود مقررات کارآ و جامع در مورد فعالیت های تجاری تاثیر زیادی بر کمپانی های تجاری دارد. یکی از این تاثیرات، تاثیر بر موقعیت رقابتی بنگاه ها هست. به عنوان مثال، قوانین فدرالی در آمریکا استفاده از رشوه را جهت بنگاه های آمریکایی جهت به دست آوردن بازارهای خارجی ممنوع کرده هست. این در حالی است که بعضی از کشورهای اروپایی به بنگاه های خود اجازه این کار را می دهند و مبلغ رشوه نیز به عنوان کسر از مالیات در حساب های آنها لحاظ می شود. این عدم تقارن در قوانین باعث ایجاد مزیت در مسابقه جهت بنگاه های اروپایی شده است هست. در نتیجه برطرف فساد در این شرایط جهت بنگاه های آمریکایی در واقع ابزاری جهت گسترش حوزه فعالیتی است.

یکی دیگر از دلایل مهم اهمیت فاکتورهای شفافیت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مساله هزینه بالای به دست آوردن این اطلاعات جهت خود شرکت‎ ها هست. با توجه به این هزینه های اوج و در دسترس نبودن اطلاعات کمپانی های بزرگ بین المللی جهت کم کردن ریسک سرمایه گذاری، از شاخص های انتشار یافته به وسیله موسسات متخصص و معتبر بین المللی استفاده می شود. این موسسات معتبر جهانی، اوضاع بازارهای کشورهای متفاوت را به لحاظ میزان شفافیت موجود در این بازارها مورد ارزیابی قرار می دهند و این آمارها را با صرف هزینه ناچیزی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. بنابراین این کشورها و به خاص کشورهای در حال توسعه که نیازمند جریان سرمایه گذاری خارجی هستند، باید محیط اقتصادی خود را اصلاح کرده و در رتبه بندی این گزارش ها، کمپانی های بزرگ را جهت سرمایه گذاری ترغیب کنند.

از راهکارهای ارائه شده است در این پژوهش می توان تصویب قوانین و مقررات مناسب در جهت تسهیل محیط کسب وکار و عزم جدی دولت جهت اجرای این قوانین را نام برد. در زمینه کاغذبازی و بوروکراسی اداری و سیستم قضایی کارآ نیز پیشنهاد می شود قوانین و مقررات دست و پاگیر و اضافی که در راه سرمایه گذاران و به خاص سرمایه گذاران خارجی وجود دارد از بین بردن شود و قوانین با نشانه تسهیل در سرمایه گذاری تصویب شوند.

سیستم ضعیف قضایی نیز از دیگر مواردی است که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند و دعاوی حقوقی شرکت ها و کمپانی های تجاری مدت وقت زیادی در دیوان قضایی این کشورها باقی مانده و باعث تضعیف سرمایه گذاری می شوند. در صورتی که کشورها عزم خود را در جهت فراهم آوردن شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری مستقیم خارجی جزم کنند و شاخص های خود در این زمینه را اصلاح بخشند به زودی شاهد سرازیر شدن سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد خود خواهند بود و تنها در این صورت است که مراحل توسعه را به آسانی طی خواهند کرد.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: خارجی | کشورها | کمپانی | اقتصادی | سرمایه گذار | بازار سرمایه | سرمایه گذاری | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی | کشورهای مختلف

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs