زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار حوادث اتفاق تلخ تر، بعد از خودکشی ، خودکشی دختر دم بخت به خاطر مخالفت والدبن با ازدواج

دختری ۲۲ ساله با پریدن از پل هوایی عابر پیاده ی میدان نماز شهرستان رضوانشهر اقدام به خودکشی کرد.

خودکشی دختر دم بخت به خاطر مخالفت والدبن با ازدواج/ اتفاق تلخ تر، بعد از خودکشی

عبارات مهم : انتقال

دختری ۲۲ ساله با پریدن از پل هوایی عابر پیاده ی میدان نماز شهرستان رضوانشهر اقدام به خودکشی کرد.

تابناک نوشت: همزمان با پرت شدن وی از پل هوایی، کامیون عبوری از روی دست و پایش عبور کرد که منجر به قطع شدن یک دست و خرد شدن انگشتان پای وی و شکسته شدن یکی از پاهایش شد.

این دختر جوان به بیمارستان بندرانزلی انتقال یافته شده است است.

اتفاق تلخ تر، بعد از خودکشی ، خودکشی دختر دم بخت به خاطر مخالفت والدبن با ازدواج

علت خودکشی، مخالفت کردن خانواده اش با ازدواجش عنوان شده است هست.

دختری ۲۲ ساله با پریدن از پل هوایی عابر پیاده ی میدان نماز شهرستان رضوانشهر اقدام به خودکشی کرد.

واژه های کلیدی: انتقال | ازدواج | خودکشی | علت خودکشی | خودکشی دختر | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs