زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی آمریکا با زیاد کردن موفقیت کشور عزیزمان ایران علیه داعش فشارها را بر پایتخت کشور

حسین موسویان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با اشاره به تعیین جایزه آمریکا جهت دستگیری دو فرمانده حزب الله گفت: معادله تازه در منطقه این است که موفقیت زیا

آمریکا با زیاد کردن موفقیت کشور عزیزمان ایران علیه داعش فشارها را بر پایتخت کشور

موسویان:آمریکا با زیاد کردن موفقیت کشور عزیزمان ایران علیه داعش فشارها را بر پایتخت کشور عزیزمان ایران زیاد می کند

عبارات مهم : ایران

حسین موسویان در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با اشاره به تعیین جایزه آمریکا جهت دستگیری دو فرمانده حزب الله گفت: معادله تازه در منطقه این است که موفقیت زیاد کشور عزیزمان ایران در مبارزه با داعش مساوی است با فشار زیاد آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران مواجه می شود.

به گزارش ایسنا متن این مصاحبه به شرح زیر است:

آمریکا با زیاد کردن موفقیت کشور عزیزمان ایران علیه داعش فشارها را بر پایتخت کشور

مجری: آمریکا مدت هاست که حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد نموده هست. ولی علت اینکه اخیرا جهت دستگیری دو فرمانده حزب الله جایزه تعیین کرده چیست؟

موسویان: سال هاست که آمریکا کشور عزیزمان ایران را “تروریسم دولتی” و حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی وابسته به کشور عزیزمان ایران قلمداد نموده هست. متقابلا کشور عزیزمان ایران و حزب الله هم آمریکا را حامی مهم گروه های تروریستی در منطقه خوانده اند؛ لذا این چیز تازه ای نیست. ولی حقیقت این است که همکاری یکسان ایران، روسیه، حزب الله و دولت های سوریه و عراق قدرتمندترین جبهه مبارزه با داعش در منطقه را شکل داده است.

تحول تازه این است که در طول یک سال گذشته، داعش مجبور شکست های سنگینی در سوریه و عراق شده است که این دستاورد بزرگ صرفا به خاطر همکاری جبهه کشور عزیزمان ایران و روسیه بوده هست. هرچه این جبهه در مبارزه با داعش موفق تر عمل کرده، آمریکا هم متقابلا فشارهای خود علیه کشور عزیزمان ایران و حزب الله و روسیه زیاد کردن داده هست؛ بنابراین در روند پیش رو هرچه جبهه همکاری کشور عزیزمان ایران – روسیه – حزب الله – سوریه و عراق در مبارزه با داعش موفق تر عمل کنند، آمریکا فشارهای خود علیه کشور عزیزمان ایران و حزب الله و در صورت توان روسیه، را زیاد کردن خواهد داد.

حسین موسویان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با اشاره به تعیین جایزه آمریکا جهت دستگیری دو فرمانده حزب الله گفت: معادله تازه در منطقه این است که موفقیت زیا

مجری: بعد شما می گویید که حزب الله بخشی از گروه بزرگ تری از کشورهای منطقه در مبارزه با داعش است؟

موسویان: بله و قطعا. این واقعیتی است که جهت همه روشن است.

مجری: بعد علت چیست؟ آمریکا که می خواهد علیه داعش مبارزه کند. آیا این به خاطر استراتژی تازه آمریکا علیه کشور عزیزمان ایران است؟

موسویان: قطعا این بخشی از استراتژی تازه ترامپ در مورد کشور عزیزمان ایران هست. استراتژی او شدت یافتن فشار علیه کشور عزیزمان ایران در منطقه هست. معادله تازه این است که هرچه کشور عزیزمان ایران در مبارزه و از بین بردن داعش موفق تر باشد از سوی آمریکا زیاد تحت فشار قرار خواهد گرفت. چون آمریکا پیشرفت کشور عزیزمان ایران در مبارزه با داعش را موجب زیاد کردن نقش و اقتدار منطقه ای کشور عزیزمان ایران می داند. واقعیت روی زمین هم این است که کشور عزیزمان ایران و روسیه و حزب الله موثرترین ائتلاف علیه داعش هستند. از این رو هرچه آمریکا فشار روی کشور عزیزمان ایران و حزب الله را زیاد کردن دهد، موجب تقویت زیاد داعش خواهد شد.

آمریکا با زیاد کردن موفقیت کشور عزیزمان ایران علیه داعش فشارها را بر پایتخت کشور

حسین موسویان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره با اشاره به تعیین جایزه آمریکا جهت دستگیری دو فرمانده حزب الله گفت: معادله تازه در منطقه این است که موفقیت زیا

واژه های کلیدی: ایران | روسیه | همکاری | آمریکا | تروریستی | گروه تروریستی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs