زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی رشد 6درصدی در6ماهه نخست سال 96 ، تقدیر نوبخت از کمیسیون تلفیق جهت محدودیت دربودجه 97

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت قیمت بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال کم

رشد 6درصدی در6ماهه نخست سال 96 ، تقدیر نوبخت از کمیسیون تلفیق جهت محدودیت دربودجه 97

تقدیر نوبخت از کمیسیون تلفیق جهت محدودیت دربودجه 97/ رشد 6درصدی در6ماهه نخست سال 96

عبارات مهم : بودجه کشور

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت قیمت بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال کم کردن یافته و رشد اقتصادی با احتساب درآمدهای نفتی طی همین مدت ۵.۶ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶ درصد محقق شده است هست.

به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در ارزیابی عملکرد بودجه ۹۶ دولت طی ۱۰ ماهه گذشته پرداخت و افزود: گزارش عملکرد به صورت مکتوب در اختیار نمایندگان قرار می گیرد.

رشد 6درصدی در6ماهه نخست سال 96 ، تقدیر نوبخت از کمیسیون تلفیق جهت محدودیت دربودجه 97

وی ادامه داد: این گزارش مبتنی بر آینده نگری عملکرد بودجه قوه مجریه در امسال براساس دو قیمت ۵۰ دلاری و ۵۵ دلاری هر بشکه نفت تهیه شده است هست. دولت با قیمت فروش هر بشکه نفت ۵۰ دلار و واریز سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، ۳۰۹ هزار میلیارد تومان از سه منبع درآمدها، واگذاری های سرمایه ای و واگذاری های ناشی از تملک دارایی ها درآمد کسب کرده است.

وی تصریح کرد: همچنین سقف درآمدهای بودجه را براساس فروش هر بشکه نفت ۵۵ دلار نیز آینده نگری کردیم که درآمد ناشی از آن ۳۱۹ هزار میلیارد تومان آینده نگری شد. آینده نگری دولت به ازای هر بشکه نفت ۵۰ دلار کاملا درست بود طی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال درآمدهایمان اندکی بیش از هر بشکه نفت ۵۰ دلار بود. ولی در سرجمع آینده نگری ها بودجه مدنظر دولت تحقق نیافت چراکه دولت آینده نگری می کرد ۲۰ درصد از درآمدها را که بالغ بر ۱۱۶ هزار میلیارد تومان بود باید به صندوق توسعه ملی واریز کند ولی مجلس این سقف را به ۳۰ درصد زیاد کردن داد، به همین علت بودجه قوه مجریه اندکی کم کردن یافت.

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت قیمت بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال کم

رییس شرکت برنامه و بودجه با اشاره به شرح مبالغ واریز شده است به حساب خزانه کل کشور طی ۱۰ ماه گذشته گفت: تا ابتدای بهمن ماه امسال ۲۲۲ هزار میلیارد تومان به خزانه واریزی داشته ایم و آینده نگری می کنیم تا آخر سال ۸۷ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب خزانه واریزی داشته باشیم.

نوبخت ادامه داد: براساس آینده نگری دولت ۱۰۶ درصد از منابع بودجه ۹۶ باید تحقق می یافت ولی با افرایش بودجه به وسیله مجلس به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان آینده نگری تحقق ۹۷ درصدی درآمدها ممکن می شود. واگذای دارایی های مالی نیز ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عملکرد ۱۰ ماهه دولت بوده است و آینده نگری می کنیم تا آخر سال ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر از این منبع درآمد کسب کنیم.

وی سپس به تشریح مصارف بودجه ای دولت پرداخت و افزود: مصارف بودجه سال ۹۶ براساس هر بشکه نفت ۵۰ دلار بالغ بر ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بود ولی مصوب مجلس ۳۴۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و تا ابتدای بهمن ماه ۲۴۳ هزار میلیارد تومان هزینه شده است است و ۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تا آخر سال هزینه خواهد شد اعتبارات هزینه ای نیز بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است است و تا آخر سال ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز پرداخت می شود.

رشد 6درصدی در6ماهه نخست سال 96 ، تقدیر نوبخت از کمیسیون تلفیق جهت محدودیت دربودجه 97

وی با اشاره به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه ۹۶ گفت: در لایحه پیشنهادی دولت در سال ۹۶ اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ۵۲۷۰۰ میلیارد تومان بود ولی مجلس این عدد را به ۷۱۴۰۰ میلیارد تومان زیاد کردن داد و تا ابتدای بهمن ماه توانستیم ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص دهیم که براساس گزارش خزانه کل کشور تا این تاریخ ۲۹۳۰۰ میلیارد تومان به پروژه های عمرانی تخصیص داده شده است یافته است و بقیه منابع نیز از محل اوراق همکاری و اسناد خزانه تامین می شود.

نوبخت افزود: گزارش خزانه که مقایسه ای بین دو تاریخ ۲۳ دی ۹۶ و ۲۳ دی ۹۵ هست، حکایت از رشد ۱۷۲ درصدی مبالغ پرداخت شده است از خزانه به پروژه های عمرانی دارد. ۲۱۳ هزار میلیارد تومان منابع خزانه است که ۷۶ درصد آن تحقق یافته که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از صد در صد تحقق یافته است.

رئیس شرکت برنامه و بودجه کشور با تشریح گزارش عملکرد بودجه ۹۶ گفت: براساس عملکرد دولت قیمت بیکاری از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۷ درصد در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال کم

وی خطاب به نمایندگان مجلس توصیه کرد: باید در لایحه بودجه ۹۷ درآمدها و منابع را با احتیاط بیشتری آینده نگری کنید البته کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه ۹۷ دقیق عمل کرد و منابع را محدود کرد.

نوبخت از پرداخت ۴۵۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی تا آخر امسال خبر داد.

رشد 6درصدی در6ماهه نخست سال 96 ، تقدیر نوبخت از کمیسیون تلفیق جهت محدودیت دربودجه 97

وی سپس به تشریح آثار رخدادهای مالی در شاخص های کلان اقتصادی پرداخت و افزود: در سال گذشته ۲۸۳ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه ای دولت بود. که رشد اقتصادی در این سال به قیمت ثابت ۱۰.۸ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶.۲ درصد بود. این قیمت در ۱۰ ماهه امسال با توجه به درآمد۲۲۲ هزار میلیارد تومانی دولت و تخصیص ۳۸۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه عمرانی با احتساب درآمدهای نفتی ۵.۶ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶ درصد است.

رئیس شرکت برنامه و بودجه ادامه داد: رشد ارزش افزوده طی این مدت در شاخص های اقتصادی مثبت بود به طور مثال رشد ساخت و ساز جهت نخستین بار طی چند سال گذشته به ۳.۲ درصد رسید همچنین صنعت آب، برق و گاز در شش ماه اول سال و معادن که منفی پنج بود در شش ماه اول امسال به مثبت ۲.۷ درصد زیاد کردن یافت که این رشد آثارش را بر بازار کار گذاشته است.

وی از کمیسیون های اقتصادی مجلس خواست با دعوت از مسئولان مرکز آمار کشور عزیزمان ایران اعداد ارائه شده است در گزارش عملکرد ۱۰ ماهه دولت در بودجه ۹۶ را به چالش بکشند.

وی گفت: این اعداد حسی نیست. در شش ماه ابتدایی امسال ۶۱۴ هزار نفر نسبت به شش ماه اول سال گذشته وارد بازار کار شدند و جهت نخستین بار ۷۹۵ هزار نفر جذب بازار کار شدند. قیمت بیکاری در سال ۹۵ که ۱۲.۴ درصد بود در این مدت به ۱۱.۷ درصد کم کردن یافته هست. رشد قیمت تورم در امسال در خوراکی ها ۱۳ درصد و غیرخوراکی ها ۶.۶ درصد بود.

نوبخت آینده نگری رشد اقتصادی در سال ۹۷ را ۵.۸ درصد با احتساب درآمدهای نفتی و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۶ درصد و رشد سرمایه گذاری در همان سال را ۱۱.۲ درصد اعلام کرد.

واژه های کلیدی: بودجه کشور | لایحه بودجه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs