زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

سياسيون در هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا مدت ها است كه از فوايد گفت وگو و تعامل مي گويند. ولی هرچه است بيشتر حرف بوده نه عمل. تكثر آرا در ميان هر كدام از جريا

رقيب جدي‌است؟

رقيب جدي است؟

عبارات مهم : سياسي

محبيان:ابتدا بايد گفت و گوي درون جناحي صورت گيرد

سياسيون در هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا مدت ها است كه از فوايد گفت وگو و تعامل مي گويند. ولی هرچه است بيشتر حرف بوده نه عمل. تكثر آرا در ميان هر كدام از جريان هاي سياسي از يك سو و تقسيم بندي تاريخ جمهوري اسلامي به قبل و بعد ٨٨ به وسیله برخي اصولگرايان از سوي ديگر مانع از آن شد كه فعالان عرصه سياست بتوانند روياي گفت وگو را واقعي كرده و سر يك ميز بنشينند.

رقيب جدي‌است؟

جريان اصلاح طلب نيز اگرچه به جد هوادار گفت وگو است و از هر پيشنهادي در اين باره استقبال مي كند، اصرار دارد كه بايد برخي حوادث را به فراموشي سپرد. همين است كه ايده گفت وگوي ملي فراتر از حرف نرفته هست. بیانات و مواضع برخي صورت هاي شاخص و قديمي اصولگرا در ماه هاي اخير ولی اين اميد را ايجاد كرده كه ممكن است آنها دست از شرط و شروط گذاشتن بردارند.

نمونه اش حرف هاي محمدرضا باهنر كه حساب سيدمحمد خاتمي را از كانديداهاي محصور انتخابات سال ٨٨ جدا مي كند يا بیانات صفار هرندي كه اعتقاد است دو كانديداي اصلاح طلب انتخابات آن سال با خارجي ها نشست و برخاست نداشته اند. بدون شك همين دو اظهارنظر دليل نمي شود كه گفت وگو هاي مورد نظر به زودي انجام شود زيرا چند سالي است كه هرازگاهي اينچنين اميدوار مي شويم و خبري هم از گفت وگو نيست.

سياسيون در هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا مدت ها است كه از فوايد گفت وگو و تعامل مي گويند. ولی هرچه است بيشتر حرف بوده نه عمل. تكثر آرا در ميان هر كدام از جريا

برخي اصولگرايان از جمله مرحوم عسگراولادي تلاش هايي در اين زمينه داشتند ولی هرچه بود راه به جايي نبرد به همين خاطر هم بود در آستانه انتخابات مجلس دهم يك بار ديگر حرف از ضرورت گفت وگو به ميان آمد. اصلاح طلبان پرچم دار بودند و تاكيد داشتند كه تعامل تنها راه حل مشكلات كشور هست. اصولگرايان ولی گوش ارزش بدهكار نبود و اين حرف ها را آن طور كه بايد جدي نگرفتند. انتخابات رياست جمهوري اخير و پيروزي دوباره حسن روحاني يك بار ديگر بحث گفت وگوي ملي را داغ كرد، چنان كه برخي اصولگريان حرف از ضرورت آن بزنند. به عنوان نمونه غلامرضا مصباحي مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز در يك نشست خبري از آمادگي اين تشكل سياسي- مذهبي براي گفت وگو با مجمع روحانيت مبارز خبر داد. اين اعلام آمادگي به سرعت مورد استقبال اصلاح طلبان قرار گرفت. به عنوان نمونه حجت الاسلام مجيد انصاري در گفت وگو با «اعتماد» تاكيد كرد كه اين گفت وگو ها مي تواند بسيار مفيد باشد.

آيت الله موحدي كرماني، دبيركل جامعه روحانيت مبارز ولی براي چندمين بار حرف هاي مصباحي مقدم را تكذيب كرد و آب پاكي را روي دست منتظران گفت وگو ريخت. با اين وجود بیانات صفار هرندي مبني بر اينكه « بنده از كساني هستم كه مي گويم پيش از وقوع فتنه بين سران فتنه و دشمن های نشست و برخاستي نبوده و براي آن نيز سندي نداريم» يا حرف هاي باهنر مبني بر اينكه «سيد محمد خاتمي را جزو سران فتنه نمي دانم و از گفت وگو ميان اين دو جريان سياسي كشور استقبال مي كنم» نشان مي دهد برخي از اصولگرايان در تلاش هستند تا فضا را براي عملي شدن گفت وگوها آماده كنند. اصلاح طلبان نيز پذيراي اين همنشيني و هم انديشي خواهند بود.

نتيجه پشت كردن به افكار عمومي

تغيير رويه برخي از اصولگرايان در شرايطي كه هنوز هم برخي رسانه هاي تندرو اين جريان در تلاشند تا با نبش قبر بیانات برخي اصلاح طلبان در سال ٨٨ آب را گل آلود كنند؛ اين پرسش را ايجاد مي كند كه چه موضوعي باعث شده است كهنه كارهاي اصولگرا گامي در جهت تعامل برداشته اند و همزمان كانال هاي تلگرامي تندروي اصولگرا سراغ برخي بیانات متهمان دادگاه هاي سال ٨٨ رفته اند؟

رقيب جدي‌است؟

عبدالواحد موسوي لاري، وزير كشور دولت اصلاحات اعتقاد است جريان اصولگرايي در دوازده سال گذشته از سياست از بین بردن استفاده كرد و نتيجه اين عملكرد شكست در تمامي انتخابات هاي دهه ٩٠ بود. او اگرچه هنوز هم در مورد جدي بودن اصولگرايان براي گفت وگو ترديد دارد، در گفت وگو با روزنامه اعتماد در اين خصوص گفت: «بعضي از عقلاي اصولگرا از نوعي گفت وگو، تفاهم و يافتن مشتركات صحبت مي كنند. اگر با نگاه خوش بينانه به اين عنوان دقت كنيم اتفاق خوشايندي هست. ولی نكته اساسي آن است كه جريان اصولگرايي به ويژه افراد عاقل و خردورز اين جريان به اين نتيجه رسيده اند كه با طيف وسيعي از مردم ايران كه علاقه مند به اصلاح طلبي هستند درگير شده است اند و نتيجه اين درگيري ها پشت كردن افكار عمومي به جريان اصولگرايي بوده است.»

وي افزود: «من اعتقاد دارم ٦٠ تا ٦٥ درصد جامعه طرفدار اصلاحات هستند. اصولگرايان بعد از بررسي عملكرد خود متوجه شدند كه با اين ٦٥ درصد از جامعه دچار درگيري و تنش بودند و به همين دليل است كه مردم در انتخابات هاي متفاوت به صورت قاطع به آنها نه گفته اند.»

سياسيون در هر دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا مدت ها است كه از فوايد گفت وگو و تعامل مي گويند. ولی هرچه است بيشتر حرف بوده نه عمل. تكثر آرا در ميان هر كدام از جريا

موسوي لاري در حالي درك واقعيت در مورد بدنه اجتماعي اصلاح طلبان را دليل تغيير رويكرد جريان رقيب مي داند كه محمد عطريان فر، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران نيز با او هم نظر است و از ضرورت به رسميت آشنا شدن هر دو جريان اصولگرا و اصلاح طلب سخن مي گويد. او در گفت وگو با «اعتماد» گفت: «عمده ترين موضوعي كه مي تواند ملاك و عنوان گفت وگو باشد به ويژه از جريان اصولگرايي آن است كه هويت سياسي و موجوديت رسمي آنها را در سپهر سياسي به رسميت بشناسند.

يكي از مشكلات اصلي كه بين اين دو جريان وجود داشت آن بود كه به ويژه در دوران بعد از رحلت امام جريان اصولگرايي به اعتبار برخي تندروي هايي كه از سوي جريان چپ سياسي رخ داد، به طور كلي جريان اصلاح طلب را در سپهر سياست به رسميت نشناخته و موجوديت آنها را زير پرسش برد و خواست نشان دهد جريان وفادار به انقلاب تنها اصولگرايي است و اين افترايي به اصلاحات بود. با وجود تمام فشار هايي كه داشتند، به خودشان ثابت شد جريان اصلاح طلب كه ريشه در انقلاب دارد يك جريان پايدار و ذاتي و غيرقابل از بین بردن است.»

رقيب جدي‌است؟

تيغ كند حذف

فعالان سياسي اصلاح طلب اصرار دارند كه نگاه حذفي نتيجه خوبي نخواهد داشت. به زعم آنان گفتمان اصلاح طلبي از بین بردن شدني نيست و در عين حال بايد پذيرفت كه اصولگرايان نيز در بدنه جامعه آراي خود را دارند. اصولگريان نيز كه با نگاه غلط يعني نگاه حذفي چند سالي را گذرانده اند اكنون ديگر مي دانند كه اين راه به جايي نمي رسد و از همان جايي كه هستند بايد به سوي تعامل و آشتي ملي بازگردند.

موسوي لاري با اشاره به اينكه شكست اصولگرايان در انتخابات هاي اخير در استقبال آنها از گفت وگو اثرگذار بوده هست، گفت: «آنها در انتخابات هاي اخير از ابزار از بین بردن استفاده كردند ولی شاهد بوديم به مرور وقت اين تيغ از بین بردن كننده كند تر شد. نمونه آن انتخابات مجلس و شوراهاي شهر بود كه آقايان مانند گذشته و بلكه صورت هاي مشهور اصلاح طلبان را رد صلاحيت كردند ولی اصلاح طلبان در يك سنجش درست و دقيق از موجودي خود، افرادي را گزينش كرده و به مردم معرفي كردند و نتيجه انتخابات از اقبال كامل مردم به جريان اصلاحات پرده برداشت.»

به گفته وي، «اصولگرايان در جمع بندي خود به اين نتيجه رسيدند كه به جاي خصومت و حذف، باب گفت وگو را باز كنيم. اگر در اين عنوان جدي باشند كار مفيدي براي كشور انجام داده اند و جامعه را چند پاره نمي كنند. ما نيز نشان خواهيم داد كه در ايران جريان هاي سياسي مي توانند زير يك سقف قرار گرفته و راجع به مباحث متفاوت صحبت كنند و در عين حال اختلاف سليقه نيز با يكديگر داشته باشند.»

نقش احمدي نژاد در تغيير رويه اصولگرايان

جريان اصولگرا ولی غير از شكست در چند انتخابات، شكست ديگري را نيز تجربه كرده هست. همان شكستي كه پيش تر آن را پيروزي تلقي مي كردند. واکنش‌ها هاي اخير احمدي نژاد به آنها ثابت كرد كه در حمايت از او اشتباه كرده بودند. اين اشتباه را نمي توان جبران كرد مگر آنكه در انتخابات هاي پيش رو قوي تر ظاهر شد و موفق تر باشند. موفقيت در اين عرصه نيز ممكن نيست مگر اينكه از در تعامل در آمده و با جريان هاي سياسي ديگر همكاري كنند.

در غير اين صورت حتما بازهم شاهد ائتلاف و همكاري نيروهاي ميانه رو اصلاح طلبان و نهايتا شكست خودشان خواهند بود. موسوي لاري از جمله اصلاح طلباني است كه اعتقاد دارد رفتارهاي اخير احمدي نژاد حاميان ديروز او را به تعامل با جريان هاي سياسي ديگر ترغيب كرده هست. او در اين باره گفت: « اصولگرايان عاقل به محاسبه عملكرد خود پرداخته و شاهد بودند كه هزينه ندانم كاري هاي دوره احمدي نژاد را پرداخت مي كنند. هرچه فاصله جريان اصولگرايي از اصلاحات بيشتر باشد در اذهان عمومي وابستگي اصولگرايي به جريان احمدي نژاد بيشتر هست. بنا بر اين براي آنكه خرج خود را از احمدي نژاد جدا كنند و بيش از اين هزينه حمايت از احمدي نژاد را پرداخت نكنند اين تصميم را گرفتند. برخي از افراد اين جريان مي گويند از احمدي نژاد تبري جسته ايم. اين تبري جستن چيزي را عوض نخواهد كرد.

برخي از اين افراد هشت سال با جان و دل از اين آقا حمايت كردند حال اين تبري جستن چه نتيجه اي خواهد داشت؟ افراد ديگري كه در اين جريان حضور داشته و عاقل تر نيز هستند مانند آقاي باهنر مي گويند اگر بنا باشد قدر مشتركي باشد، ميان ما و جريان اصلاح طلب است كه ريشه در انقلاب داريم و نمي شود تا پايان مسير را با احمدي نژاد رفت. آنها متوجه شده است اند كه با احمدي نژاد نمي توانند تا پايان مسير همراهي كنند زيرا هزينه اين همراهي گزاف خواهد بود بنابراين تصميم گرفته اند خرج خود را از احمدي نژاد جدا كنند. نخستين گام جريان اصولگرايي براي اين جدايي از احمدي نژاد، گفت وگو با اصلاح طلبان است كه البته نشان مي دهد اين جريان در مسير عقلاني قرار گرفته است.»

آمادگي كارگزاران براي گفت وگو

حال كه برخي از صورت هاي نسبتا ميانه رو اصولگرا با اصلاح طلبان هم نظر شده است و از ضرورت گفت وگوي ملي مي گويند، پرسش اينجاست كه چطور بايد از مرحله حرف عبور كرد و به عمل رسيد. محمد عطريانفر با تاكيد بر اينكه « نفس پيشنهاد براي گفت وگو يك پالس مثبت براي پذيرفتن اين امر است كه براي اين هويت يك ارزش قايليم» در اين باره گفت: « بايد بتوانيم بين دو انديشه سياسي يك باور مشترك به وجود بياوريم كه هر دو جريان در راستاي منافع ملي موضع واحد دارند ولی به اقتضاي زبان خود موضوعاتي را مطرح مي كنند. طبيعي است در ادامه اين روند اگر اين گفت وگو ها ادامه پيدا كند، مي تواند به جزييات ورود كرده و چالش هارا برطرف كنند.»

وي افزود: «وقتي كه يك سوءتفاهم بزرگ به وجود آمده نمي توان انتظار داشت اين گفت وگو ها يك شبه شروع شود. در گام چنين نظريه اي مطرح مي شود گام بزرگي هست. وقتي اين ايده فراگير شد، راه هاي عملياتي آن سخت نيست ولی براي عملي شدن اين ايده نياز به صبر وجود دارد. از اين جهت نبايد توقع داشت بلافاصله بعد از طرح ايده عملي شدن آن را ببينيم.»

عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران با بيان اينكه كارگزاران همواره يك نهاد سياسي معتدلي بوده هست، از آمادگي حزبش براي ورود به اين گفت وگو ها و پيشقدم شدن خبر داد و گفت: «موضوع اتفاقات سال ٨٨ عنوان روز نيست ولی مي توان راجع به آن گفت وگو كرد. اتفاقات تلخي در سال ٨٨ افتاد ولی آن جريان نسبتي با اصلاحات ندارد و برچسب براندازي كه جريان رقيب به اصلاح طلب داد اصلا درست نيست. همه شخصيت هاي برجسته اصلاح طلب وفاداري خود را به نظام ثابت كرده اند و حتي روحي از براندازي در ميان اصلاحات وجود ندارد. بسياري از صورت هاي اصلاح طلب در سال ٨٨ به زندان افتاده اند و هزينه دادند ولی هيچگاه تهمت براندازي را قبول نكردند.»

گفت وگو با چه كسي و در مورد چه چيزي؟

به فرض اينكه اصلاح طلبان و اصولگريان در مورد عبور از ٨٨ يا ماندن در آن به توافق برسند و گفت وگوي ملي عملياتي شود، باز هم يك پرسش باقي هست. بايد در مورد چه چيز گفت وگو كرد؟ موسوي لاري در پاسخ به اين پرسش گفت: «مسائل مشترك و منافع ملي. حرف مشترك ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان زياد هست. اگر ما اساس گفت وگو را مصلحت ملي قرار دهيم، هرآنچه به مصلحت ملي مربوط مي شود قدر مشترك ما خواهد بود. ما همواره از گفت وگو استقبال كرده و مي كنيم ولی بايد ديد اصولگرايان چقدر در عملي شدن اين گفت وگو مصر هستند.»

نكته قابل توجه بعدي در مقوله گفت وگوي ملي اين است كه چه كساني بايد سردمدار انجام گفت وگو باشند؟ موسوي لاري اشاره باهنر به سيد محمد خاتمي را نشانه اين دانست كه جريان اصولگرا ميزان اثرگذاري او را پذيرفته هست. وي در اين باره گفت: «آقاي خاتمي در دوران بعد از انقلاب همواره نماد گفت وگو، تفاهم، حل گره هاي متفاوت اداره كشور از طريق تبادل نظر بوده هست. نمونه آن عنوان گفت وگوي تمدن هاست كه نمادي از تفكر ايشان براي حل مشكلات و بحران هاست. ايشان اعتقاد است به تعداد افراد حاضر روي كره زمين اختلاف سليقه وجود دارد ولی مجموعه هايي كه در يك كشور زندگي مي كنند قدر مشتركي دارند كه راجع به آنها مي توانند صحبت كنند.

اين حرف را آقاي خاتمي مرتبا تكرار كرده است و جريان اصولگرا نيز امروز به اين نتيجه رسيده هست. جريان اصولگرايي اگر واقعا مي خواهد گفت وگو كند بايد بپذيرد يكي از افرادي كه بايد در گفت وگو ها حاضر باشد آقاي خاتمي هست. دليل اين حضور، نفس كارساز آقاي خاتمي است كه در افكار عمومي وجود دارد. تجربه تلخ ١٢ ساله حذف، تجربه ناموفقي در مجموعه اصولگرايي بوده است از اين رو اصلاح واکنش‌ها خود را در پيش گرفته اند.»

گفت وگوي ملي با مختصاتي كه ذكر شد يعني با حضور بزرگان و معتدلان هر دو جريان سياسي و صحبت در مورد موضوعاتي كه مصالح و منافع ملي را محقق مي كند، اين روزها مورد خواست سياسيون در هر دو جريان است و بیانات اخير اصولگرايان روزنه اميدي براي تحقق آن هست. استقبال هميشگي اصلاح طلبان از اين گفت وگو ها نيز نقطه اميدوار كننده ديگري است.

اعتماد

واژه های کلیدی: سياسي | اصولگرا | انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات مجلس | انتخابات مجلس دهم | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs