زنگ تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران

زنگ: تصویر کشاورز بازیگر کشاورز بازیگران هنرمندان اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری و سرطان سینه

به گفته محققان، رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری ممکن است ریسک سرطان سینه را در چندین نسل زیاد کردن دهد.

ارتباط رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری و سرطان سینه

ارتباط رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری و سرطان سینه

عبارات مهم : ارتباط

به گفته محققان، رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری ممکن است ریسک سرطان سینه را در چندین نسل زیاد کردن دهد.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه جرج تاون واشنگتن دی سی دریافتند تغذیه موش های باردار با رژیم غذایی پرچرب که چربی آن ناشی از روغن ذرت بود منجر به تغییرات ژنتیکی شد که در نهایت به شکل قابل توجهی موجب زیاد کردن آسیب پذیری در برابر سرطان سینه در سه نسل از موش ها شد.

ارتباط رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری و سرطان سینه

لنا هیلاکوی کلارک، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: این باور وجود دارد که فاکتورهای محیطی و سبک زندگی نظیر رژیم غذایی، نقش مهمی در زیاد کردن ریسک سرطان سینه در انسان دارند و ما از مدل های انسانی جهت افشای مکانیسم های بیولوژیکی مسئول زیاد کردن ریسک در زنان و نسل زنان بعد از آنها استفاده کردیم.

مطالعه تازه نشان داد شماری از تغییرات ژنتیکی در نخستین و سومین نسل موش های تغذیه شده است با رژیم غذایی پرچرب در طول بارداری، از جمله چندین ژن مرتبط با زیاد کردن ریسک سرطان سینه، زیاد کردن مقاومت به درمان سرطان، تشخیص ضعیف سرطان و اختلال در ایمنی ضدسرطان در زنان اتفاق می افتد.

به گفته محققان، رژیم غذایی پرچرب دوره بارداری ممکن است ریسک سرطان سینه را در چندین نسل زیاد کردن دهد.

به گفته «هیلاکوی کلارک»، مطالعات نشان داده اند که زنان باردار چربی بیشتری در مقایسه با زنان غیرباردار مصرف می کنند و این زیاد کردن میزان چربی بین نخستین و دومین سه ماهه بارداری اتفاق می افتد.

واژه های کلیدی: ارتباط | باردار | بارداری | بارداری | رژیم غذایی | سرطان سینه | رژیم غذایی | درمان سرطان | سرطان در زنان

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs